Εξοπλισμός

Η Hortitech αναλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένων εξοπλισμών θερμοκηπίου για την διαμόρφωση του κατάλληλου κλίματος και συνθηκών ανάπτυξης της καλλιέργειας στο θερμοκήπιο.

Έργα

Δείτε τα έργα που έχει αναλάβει και ολοκληρώσει η Hortitech σε όλη την Ελλάδα, σε θερμοκήπια κηπευτικών και ανθοκομικών καλλιεργειών.

Τεχνικά άρθρα

Μία συλλογή από τεχνικές πληροφορίες που δίνουν ιδέες και γνώσεις στους επαγγελματίες καλλιεργητές.

Τομείς δραστηριότητας

  • Θερμοκήπια
  • Υδροπονία
  • Υδρολίπανση
  • Θερμοκουρτίνα
  • Δροσισμός
  • Αυτοματισμοί
  • Άρδευση
  • Μεταλλικές δεξαμενές
  • Δικτυοκήπια, κ.α.

Επίσημος αντιπρόσωπος

Η Hortitech αντιπροσωπεύει την τεχνολογία της Novagric στην Ελληνική αγορά.

Novagric logo